5 nguyên tắc kế toán cơ bản

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói; dịch vụ thành lập công ty giá rẻ; dịch vụ quyết toán thuế; dịch vụ làm báo cáo tài chính; dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh; dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội; dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. CKTC chia sẻ về 5 nguyên tắc kế toán cơ bản.

Bạn đang tìm hiểu về kế toán và muốn biết 5 nguyên tắc kế toán cơ bản. Những nguyên tắc kế toán, giúp doanh nghiệp ghi chép cũng như lập báo cáo tài chính theo các chuẩn mực của kế toán. Và giúp cho các nhân viên đưa ra được ý kiến về sự phù hợp của báo cáo tài chính. Đặc biệt hơn, chúng cũng giúp cho người sử dụng hiểu và đánh giá được thông tin tài chính được lập.

Các nguyên tắc kế toán cơ bản cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định đang hoạt động liên tục, kể cả trong tương lai gần. Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở khác. Nếu trường hợp thực tế khác so với giả định hoạt động liên tục. Thì phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính rõ ràng.

2. Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Vào thời điểm phát định thì mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản; nguồn vốn sở hữu; doanh thu, nợ phải trả nếu có ,hay chi phí phải được ghi vào sổ kế toán. Không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc chi. Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở dồn tích nhằm phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

3. Nguyên tắc nhất quán

Một trong 5 nguyên tắc kế toán cơ bản là nguyên tắc nhất quán. Các phương pháp; chính sách kế toán doanh nghiệp được chọn phải áp dụng thống nhất trong một kỳ kế toán của năm. Phải giải trình lý do trường hợp có thay đổi chính sách; phương pháp đã chọn. Lý giải ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết trình báo cáo tài chính.

4. Nguyên tắc thận trọng

Làm kế toán là bạn phải thật sự cẩn thận và nghiêm túc trong công việc. Thận trọng xem xét, cân nhắc và đưa ra phán đoán cần thiết để thiết lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Phải lập các khoản dự phòng, không đánh giá cao hơn giá trị của tài sản và các khoản thu nhập. Cũng như không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả cùng chi phí phát sinh nếu có. Khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế. Lúc này, doanh thu và thu nhập mới được ghi nhận; còn chi phí chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh.

5. Nguyên tắc trọng yếu

Nguyên tắc trọn yếu được coi là một nguyên tắc trong 5 nguyên tắc kế toán cơ bản. Trọng yếu trong trường hợp, nếu thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính. Đồng thời, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của doanh nghiệp. Tính trọng yếu của báo cáo tài chính phụ thuộc vào tính chất và độ lớn của thông tin; các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Theo nguyên tắc trọng yếu, thì thông tin phải được xem xét dựa trên cả phương diện định lượng và định tính.

Với 5 nguyên tắc kế toán trên, hy vọng bạn sẽ nắm vững được kiến thức. Và quy trình làm việc để áp dụng vào kế toán doanh nghiệp tốt hơn.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339

One thought on “Chào tất cả mọi người!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *