Cách tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

QTV.ITK Nhân viên hỏi 3 năm trước

Tổng thu nhập của em là 50tr phải đóng các khoản bảo hiểm là 1,5% bhyt; 8% bhxhtrên tiền lương. Phải nuôi 1 con dưới 18 tuổi và 1 mẹ già không có khả năng lao động em được công ty chi trả thay tiền thuê nhà là 6trieu / thángvậy thuế thu nhập câ nhân của e là bao nhiêu ạ.
Người gửi : Nguyễn Ngọc Mai