Khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân thì điều kiện khấu trừ thuế GTGT như thế nào?

QTV.ITK Nhân viên hỏi 3 năm trước

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thành lập công ty giá rẻ, dịch vụ quyết toán thuế – dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanhdịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội và dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam. Bài viết về điều kiện khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân.

Để được khấu trừ thuế GTGT với các hóa đơn trên 20 triệu thì Doanh nghiệp cần phải thanh toán qua ngân hàng bằng tài khoản của Doanh nghiệp. Vậy Doanh nghiệp có được khấu trừ thuếGTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân – nhân viên của công ty không? Điều kiện doanh nghiệp để được khấu trừ thuế GTGT phải đáp ứng là gì? CKTC – Dịch vụ kế toán thuế xin chia sẻ về điều kiện khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân.

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân.

Theo Công văn 5465/TCT-KK về điều kiện khấu trừ thuế GTGT của Tổng cục thuế ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2016 về việc khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhân như sau:

“Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (sau đây gọi là “Công ty”) ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân. Nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân; đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm: hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty; hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính, vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi cần. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thực hiện.”

Theo đó, điều kiện khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán bằng tài khoản cá nhânbao gồm các điều kiện sau:

  • Tài khoản cá nhân là lao động của Doanh nghiệp;
  • Hình thức thanh toán bằng khoản cá nhân được quy định trong quy chế tài chính;
  • Giấy ủy quyền cho nhân thực hiện giao dịch thanh toán;
  • Doanh nghiệp thực hiện chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản cá nhân;
  • Có đủ hồ sơ chứng từ về các giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG – CKTC

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339