Làm sao để tính Tiền thuế đóng cho việc nuôi Trăn thương phẩm?

QTV.ITK Nhân viên hỏi 3 năm trước
Tôi tên là trần trung đức, đang sống tại huyện krong năng, tỉnh đăklak. Tôi đang có dự định muốn nuôi từ 5 đến 10 con trăn mẹ. Mỗi con từ 20 đến 30kg trăn đất thương phẩm, và nuôi 10 cặp chồn nhung đen. Nhưng tôi không biết mình phải xin cấp giấy phép nuôi cho những loại con nào. Hay tôi phải xin giấy nuôi cho cả hai con nói trên.

Thủ tục xin giấy nuôi gồm những loại giấy tờ nào. (đặc biệt tôi cần xin những loại giấy tờ nào của trang trại nuôi trước đây khi mua con giống để chứng minh được nguồn gốc con giống). Để làm được giấy phép nuôi tôi phải đi đến những cơ quan nào để xin giấy phép. Số tiền tôi phải đóng là bao nhiêu để có được giấy phép nuôi. Giấy phép nuôi có hạn mức hay ko. Nếu có thì bao nhiêu năm. Khi có giấy phép nuôi thì hàng năm tôi có phải đống tiền gì thêm hay ko.

Người gửi : Trần Minh Đức