Dịch vụ báo cáo thuế

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói; dịch vụ thành lập công ty giá rẻ; dịch vụ quyết toán thuế; dịch vụ làm báo cáo tài chính; dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh; dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội; dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt NamNgoài ra, CKTC còn cung cấp dịch vụ báo cáo thuế trọn gói giá rẻ.

Dịch vụ báo cáo thuế là công tác lập tờ khai thuế giá trị gia tăng; lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân; lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.

Mô tả dịch vụ báo cáo thuế của Chìa Khóa Thành Công. Công tác của việc lập báo cáo thuế hàng quý của một kế toán viên như sau:

Liên hệ trực tiếp với khách hàng: tư vấn các quy định pháp luật về thuế có liên quan. Các sai sót xảy ra đối với việc ghi chép thông tin trên hóa đơn đầu vào và đầu ra. Lập kế hoạch tổng hợp hóa đơn, chứng từ theo từng tháng.

– Thực hiện dịch vụ báo cáo thuế trên phần mềm và chữ ký số điện tử (token):

+ Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng;

+ Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính;

+ Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính;

+ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Căn cứ pháp lý để thực hiện dịch vụ báo cáo thuế:

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ban hành ngày 03/06/2008 và được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật sửa đổi số 71/2014/QH13 áp dụng từ kỳ thuế 1/1/2015;

+ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;

Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016;

Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

+ Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng;

+ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

+ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN;

+ Các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn và văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành.

Tham khảo bảng giá dịch vụ báo cáo thuế tại CKTC.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339