Dịch vụ kế toán trọn gói

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói; dịch vụ thành lập công ty giá rẻ; dịch vụ quyết toán thuế; dịch vụ làm báo cáo tài chính; dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh; dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội; dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Nội dung của dịch vụ kế toán trọn gói tại CKTC.vn khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói.

Bên A (CKTC.vn) tư vấn và giúp bên B (Quý khách hàng) thực hiện những công việc cụ thể. Theo nội dung dưới đây:

1. Công việc dịch vụ kế toán:

– Nhận chứng từ, kiểm tra chứng từ đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định của pháp luật.

– Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ kế toán.

– Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán.

– Lập báo cáo nhập, xuất, tồn hàng tháng.

– Lập bảng lương nhân viên công ty.

– Lập các loại sổ sách kế toán theo quy định. Nếu quý công ty muốn in sổ sách kế toán thì CKTC có phụ thu phí phần này.

– Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ.

– Đứng tên nhân viên làm kế toán (thay cho doanh nghiệp).

2. Công việc thủ tục dịch vụ báo cáo thuế:

– Khai thuế, nộp lệ phí môn bài hàng năm của công ty.

– Lập và gửi báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý theo quy định của công ty.

– Lập tờ khai thuế TNCN của công ty.

– Lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng/quý theo quy định của công ty.

– Khai thuế TNDN tạm tính theo quý của công ty.

– Lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của công ty.

– Lập báo cáo tài chính cuối năm (không bao gồm KIỂM TOÁN báo cáo tài chính) gồm các thủ thủ tục:

+ Lập và gửi báo cáo quyết toán thuế TNDN hàng năm của công ty;

+ Lập và gửi báo cáo quyết toán thuế TNCN hàng năm của công ty;

+ Gửi báo cáo tài chính cuối năm (không bao gồm KIỂM TOÁN báo cáo tài chính) của công ty tại cơ quan thống kê.

Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của công ty.

– Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh của công ty.

3. Công việc tư vấn kế toán, thuế:

– Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn về việc lập và sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn thủ tục đăng ký lao động; thang bảng lương; các chế độ bảo hiểm; tiền lương (nếu có) theo quy định của pháp luật. (Bên A chỉ tư vấn, trường hợp thực hiện thì chi phí cho dịch vụ này sẽ được hai bên thỏa thuận mức phí hoặc ký phụ lục bổ sung);

– Tư vấn thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên mới, đăng ký giảm trừ gia cảnh (Bên A chỉ tư vấn, trường hợp thực hiện thì chi phí cho dịch vụ này sẽ được hai bên thỏa thuận mức phí hoặc ký phụ lục bổ sung);

– Đại diện cho bên B lên giải quyết vấn đề công ty khi cơ quan thuế có yêu cầu;

– Làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế, công ty kiểm toán.

Tham khảo bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói tại CKTC.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339