Dịch vụ quyết toán thuế

CKTC là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói; dịch vụ thành lập công ty giá rẻ; dịch vụ quyết toán thuế; dịch vụ làm báo cáo tài chính; dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh; dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội; dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam.

CKTC.vn với gần 10 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh kế toán thuế. Dịch vụ quyết toán thuế giúp khách hàng giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vấn đề liên quan tới quyết toán thuế; sổ sách kế toán trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

Nội dung thực hiện của dịch vụ quyết toán thuế trọn gói:

1. Sắp xếp, kiểm tra chứng từ, hóa đơn, sổ sách trước khi quyết toán thuế:

– Nhận chứng từ, hóa đơn, sổ sách của khách hàng;

– Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định;

– Lập các chứng từ kế toán theo quy định;

– Lập các chứng từ nhập, xuất, thu, chi;.

– Lập các chứng từ ngân hàng, các chứng từ kế toán khác;

– Lập các văn bản, giấy tờ, hợp đồng thủ tục hành chính;

– Lưu giữ bộ chứng từ hoàn chỉnh đảm bảo quyết toán thuế.

2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán:

– Lập hệ thống các loại sổ chi tiết: Hàng hóa, công nợ, phân bổ, khấu hao, lương…

– Lập hệ thống sổ cái các tài khoản;

– Lập sổ nhật ký chung;

– Lập sổ nhật ký đặc biệt;

– In bộ sổ sách chứng từ gồm: Bảng cân đối số phát sinh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

3. Phân tích chi phí, doanh thu, kết chuyển lãi lỗ:

– Phân tích các rủi ro thuế, kế toán của khách hàng trong quá trình lưu giữ chứng từ kinh doanh, nhằm phòng tránh mất, thất lạc cho doanh nghiệp;

– Cân đối hàng hóa, các loại chi phí, lợi nhuận đảm bảo kế hoạch và quyền lợi của doanh nghiệp.

4. Tổng hợp báo cáo, hồ sơ:

– Lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán năm;

– Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm;

– Lập báo cáo tài chính năm;

– Thanh tra thực tế: Ngồi làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Mail: cktc.vn@gmail.com

Hotline: 0888 139 339